Hackademy

מבית 500טק
אין כרגע הכשרות בתכנון
Hackademy היא מרכז להדרכות טכנולוגיות ממוקדות ומעשיות, מבית 500טק, חברת מומחים הנותנת שירותי ייעוץ, הדרכה ופיתוח מעל 7 שנים למיטב חברות ההייטק בארץ.
500טק אינה מוסד חינוך כהגדרתו בדין, והלימודים אינם בעלי אישור המועצה להשכלה גבוהה.
לבירורים או הזמנת:

03 374-1798

היצירה 19, רמת גן
admin@hackademy.co.il