Hackademy

מבית 500טק
אין כרגע הכשרות בתכנון
Hackademy זה מרכז להכשרות והשתלמויות מקצועיות לקהל הרחב בתחום פיתוח אינטרנט בניהול של 500טק, חברת ייעוץ ופיתוח המתמחה בפרונט אנד.
500טק אינה מוסד חינוך כהגדרתו בדין, והלימודים אינם בעלי אישור המועצה להשכלה גבוהה.
לבירורים או הזמנת קורסים לחברות:

03 374-1798

היצירה 19, רמת גן
admin@hackademy.co.il